Sjálfbærniskýrsla GRI
Sjálfbærniskýrsla (GRI)
Sjálfbærniskýrsla GRI
Ársskýrsla ÁTVR er gefin út í níunda sinn í samræmi við viðmiðunarreglur Global Reporting Initiative (GRI). Upplýsingar í skýrslunni gilda fyrir almanaksárið 2020.

Efnisyfirlit yfir GRI

Þessi skýrsla hefur verið gerð í samræmi við GRI Standards: Core útgáfan.

Í liðum 102 og 103 er markmiðið að gera grein fyrir starfsemi fyrirtækisins, stefnu, stærð og staðsetningu þess, stjórnarháttum auk umgjarðar skýrslunnar. Einnig er lýst hvernig unnið er með einstaka málaflokka samfélagslegrar ábyrgðar í liðum 200, 300 og 400.

Taflan hér fyrir neðan sýnir hvar greint er frá aðgerðum í ársskýrslu 2020 sem greinir frá samfélagslegri ábyrgð.

Skýrslur ÁTVR í gagnagrunni GRI frá 2012

GRI 102 Upplýsingar um skipulagsheildina Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
102-1 Nafn skipulagsheildarinnar Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins - ÁTVR
102-2 Starfsemi, vörumerki, vörur og þjónusta
102-3 Staðsetning höfuðstöðva Stuðlaháls 2, 110 Reykjavík
102-4 Staðsetning rekstrar ÁTVR er eingöngu með starfsemi á Íslandi
102-5 Eignarhald og félagaform ÁTVR er alfarið í eigu íslenska ríkisins.
102-6 Markaðir í þjónustu
102-7 Stærð skipulagsheildarinnar
102-8 Upplýsingar um starfsfólk og aðra starfskrafta Konur 57% - Karlar 43%
102-9 Aðfangakeðja
102-10 Verulegar breytingar á skipulagsheildinni og aðfangakeðju hennar
102-11 Varúðarregla eða ­‐nálgun
102-12 Innleiðing utanaðkomandi frumkvæðis Aðili að alþjóðasamtökunum amfori BSCI
GRI 102 Stefna og greining Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
102-13 Aðild að samtökum
102-14 Yfirlýsing frá æðsta ákvörðunartaka
GRI 102 Siðfræði og heilindi Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
102-16 Gildi, meginreglur, staðlar og atferlisviðmið
GRI 102 Stjórnarhættir Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
102-18 Stjórnskipulag
GRI 102 Þáttaka hagsmunaaðila Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
102-40 Listi yfir hópa hagsmunaaðila
102-41 Sameiginlegir kjarasamningar
102-42 Auðkenning og val á hagsmunaaðilum
102-43 Verklag við virkjun hagsmunaaðila
102-44 Helstu efnistök og málefni
GRI 102 Skilgreining á efnahagslegum þáttum og mörkum þeirra Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
102-45 Aðilar sem eru hluti af samstæðureikningsskilum
102-46 Skilgreining á efni skýrslu og mörkum efnistaka
102-47 Listi yfir viðfangsefni
102-48 Ítrekun upplýsinga
102-49 Breytingar á skýrslugjöf
102-50 Tímabil skýrslugjafar
102-51 Dagsetning nýjustu skýrslu 31. mars 2021
102-52 Tíðni skýrslugjafar Árlega
102-53 Tengiliður vegna upplýsingagjafar um skýrsluna vinbudin@vinbudin.is
102-54 Staðhæfingar um skýrslugjöf í samræmi við GRI staðla
102-55 GRI efnisvísir 12
102-56 Ytri trygging Áritun endurskoðenda. Sjálfbærniskýrsla ekki endurskoðuð hjá ytri úttektaraðila
GRI 103 Stjórnunarnálgun 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
103-1 Útskýring á viðfangsefni og mörkum þess
103-2 Stjórnunarnálgunin og þættir hennar 5
103-3 Mat á stjórnunarnálguninni
Efnahagur
GRI 201 Fjárhagsleg frammistaða 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
201-1 Beint efnahagslegt virði sem er skapað og dreift 5, 9
201-2 Fjárhagsleg áhrif og önnur áhætta og tækifæri sökum loftslagsbreytinga 13
201-3 Skilgreint fyrirkomulag skuldbindinga um bætur og annað fyrirkomulag eftirlauna 8
201-4 Fjárhagsaðstoð frá stjórnvöldum 1.000 milljónir greiddar í arð til ríkissjóðs
GRI 204 Innkaup 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
204-1 Hlutfall útgjalda til birgja í nærsamfélaginu 12
GRI 205 Varnir gegn spillingu Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
205-1 Mat á rekstri vegna áhættu sem tengist spillingu 16
Umhverfi
GRI 301 Efnisnotkun 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
301-1 Efni sem notuð eru eftir þyngd eða rúmmáli 12
301-3 Endurvinnanlegar vörur og efni notað í umbúðir þeirra 91% skilahlutfall umbúða á Íslandi 12
GRI 302 Orka 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
302-1 Orkunotkun innan skipulagsheildarinnar 7, 12, 13
302-4 Minnkun á orkunotkun 12, 13
GRI 305 Losun 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
305-1 Bein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (losunarsvið1) 165 tonn CO2e 3, 12, 13, 14, 15
305-2 Óbein orkulosun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (losunarsvið 2) 51 tonn CO2e 3, 12, 13, 14, 15
305-3 Önnur óbein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (losunarsvið 3) 11.038 tonn CO2e 3, 12, 13, 14, 15
305-4 Styrkur á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) 3, 13, 14, 15
305-5 Minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) 1% samdráttur m.v. selda lítra 13, 14, 15
305-6 Losun ósoneyðandi efna Engin ósoneyðandi efni en R404a kælimiðill
GRI 306 Frárennsli og úrgangur 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
306-2 Úrgangur eftir tegund og förgunaraðferð 93% endurvinnsluhlutfall 3, 6, 12
GRI 307 Hlíting Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
307-1 Ekki farið að umhverfislögum og reglum Engar sektir eða brot
Samfélag
GRI 401 Vinnuafl 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
401-1 Nýráðningar starfsmanna og starfsmannavelta Starfsmannavelta 28% 5
401-2 Fríðindi fyrir starfsfólk í fullu starfi en ekki fyrir starfsfólk í hluta eða tímabundnu starfi Samgöngusamningar
401-3 Foreldraorlof
5
GRI 402 Kjaramál 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
402-1 Lágmarks uppsagnarfrestur ef breytingar verða á rekstri
GRI 403 Vinnuvernd 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
403-1 Fyrirsvar í formlegum og sameiginlegum heilsu-og öryggisnefndum stjórnenda og starfskrafta 3, 11
403-2 Tegundir og tíðni meiðsla, atvinnusjúkdómar, fjarverudagar og fjöldi vinnutengdra dauðsfalla 3
GRI 404 Þjálfun og menntun 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
404-1 Árlegur meðalfjöldi klukkustunda í þjálfun á hvern starfsmann 4, 5
404-2 Áætlanir um símenntun starfsmanna og stuðningur við breytingar
404-3 Hlutfall starfsfólks sem fær reglulega rýni á frammistöðu og starfsþróun 5
GRI 405 Fjölbreytileiki og jöfn tækifæri Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
405-2 Hlutfall grunnlauna og þóknana kvenna í samanburði við karla Jafnlaunakerfi 5, 10
GRI 407 Félagafrelsi og kjarasamningar 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
407-1 Rekstur og birgjar þar sem hætta er á sniðgöngu varðandi félagafrelsi og sameiginlega kjarasamningagerð 8
GRI 408 Barnaþrælkun 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
408-1 Rekstur og birgjar þar sem veruleg hætta getur verið á barnaþrælkun 8, 16
GRI 409 Nauðungar- og skylduvinna 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
409-1 Rekstur og birgjar þar sem veruleg hætta getur verið á nauðungar- eða skylduvinnu Stofnsamningur um vörukaup 8
GRI 412 Mat á mannréttindum 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
412-2 Þjálfun starfsmanna í stefnum eða verklagsreglum um mannréttindi
412-3 Samkomulag og samningar um verulegar fjárfestingar og samningar sem fela í sér mannréttindaákvæði eða hafa verið skimaðir með hliðsjón af mannréttindamálum Stofnsamningur um vörukaup
GRI 413 Nærsamfélag 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
413-1 Rekstur með virkni í nærsamfélaginu, áhrifamat og þróunaráætlanir Skilríkjaeftirlit
GRI 414 Skimun birgja 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
414-1 Nýir birgjar sem voru skimaðir á grundvelli félagslegra viðmiða 5
414-2 Neikvæð félagsleg áhrif í aðfangakeðjunni og aðgerðir sem gripið var til 5
GRI 416 Heilsa og öryggi viðskiptavina 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
416-1 Mat á heilsu- og öryggisáhrifum vöru- og þjónustuflokka Vöruskil 7 á 100 þúsund seldar einingar
GRI 417 Markaðssetning og merkingar 2020 Upplýsingar Staðsetning Heimsmarkmið
417-1 Kröfur til upplýsinga og merkinga á vörum og þjónustu 1, 12